Controleer VAR-verklaring telefonisch

Ondernemers kunnen de echtheid van VAR-verklaringen voortaan snel en eenvoudig via één telefoontje controleren. U kunt hiervoor terecht bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR van de Belastingdienst, telefoonnummer: 088 15 11 000.Op basis van de bij de Belastingdienst bekende gegevens hoort u direct of de combinatie BSN-VAR klopt. Zo niet, dan vindt nader onderzoek plaats.