Correcties laatste btw-aangifte 2011

Voor de ondernemer en de bv

In de laatste btw-aangifte over 2011 verwerkt u de correctieposten over het afgelopen jaar.De correcties kunnen betrekking hebben op de btw-teruggaaf van oninbare vorderingen en op het privégebruik van goederen en diensten.

 

Tip!
Heeft u te maken met dubieuze debiteuren die u niet (meer) betalen? Vraag dan de btw van de oninbare vordering terug. Dit kunt u doen in de laatste btw-aangifte over het kalenderjaar. U kunt ook direct na het vaststellen van de jaarrekening een verzoek tot teruggaaf van de al betaalde btw indienen.