Crisisheffing toepassen op hoge lonen

U dient het uitbetaalde loon aan uw werknemers in 2012 te toetsen aan de grens van de crisisheffing. U wordt in 2013 als werkgever namelijk geconfronteerd met een éénmalige crisisheffing van 16%.De crisisheffing ziet op het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief eenmalige beloningen, zoals een bonus) dat u in 2012 aan een werknemer heeft betaald. Het moet wel gaan om hoge lonen dus de crisisheffing vindt pas plaats voor zover dat loon op jaarbasis hoger is dan € 150.000.

 

Let op!
Ook de bijtelling auto van de zaak maakt onderdeel uit van het loon voor de bepaling van de grens van € 150.000. Dit kan wel eens betekenen dat u eerder dan u denkt met deze heffing te maken kunt krijgen.

 

U dient deze crisisheffing bij de loonbelastingaangifte over de maand maart 2013 aan te geven en af te dragen.

 

Tip!
Voorkom de crisisheffing door bijvoorbeeld de toekenning van een bonus of tantième uit te stellen naar 2013.

 

Hogere heffing op vertrekvergoedingen
U dient per 1 januari 2013 bij een vertrekvergoeding rekening te houden met een verhoogd tarief. Het tarief van de werkgeversheffing op excessieve vertrekvergoedingen (hoger dan € 531.000) wordt verhoogd van 30% naar 75%.