De doorwerkbonus wordt ingevoerd

In het Regeerakkoord is opgenomen dat er voor werknemers vanaf 61 tot 65 jaar met een inkomen rond het wettelijk minimumloon een nieuwe heffingskorting in de inkomstenbelasting komt.De doorwerkbonus, zoals de nieuwe heffingskorting ook wel wordt genoemd, houdt in dat wanneer de AOW-gerechtigde leeftijd 67 jaar is deze groep werknemers gemiddeld 1,5 jaar eerder met pensioen kunnen. De werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar kunnen dan eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan.