De integratieheffing komt te vervallen

Met het vervallen van de integratielevering komt een eind aan de heffing van btw over de waarde van zelf vervaardigde goederen als die goederen worden gebruikt voor prestaties waarvoor geen (volledig) recht op aftrek bestaat. Dit biedt per 1 januari 2014 een btw voordeel voor bepaalde ondernemingen zoals woningcorporaties, financiële instellingen, ziekenhuizen en voor gemeenten.