De kleine-ondernemingsregeling is beperkt

U kunt als kleine ondernemer in aanmerking komen voor de kleine-ondernemingsregeling (KOR). Wat kunt u met deze regeling? De KOR zorgt ervoor dat u minder btw hoeft te betalen aan de Belastingdienst en in sommige gevallen zelfs helemaal geen btw meer hoeft af te dragen.

Wanneer bent u een kleine ondernemer die in aanmerking komt voor de KOR?
•U hebt een eenmanszaak of u maakt deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vennootschap onder firma. Bij een samenwerkingsverband geldt dat de deelnemers geen rechtspersonen mogen zijn.
•U betaalt, na aftrek van de voorbelasting, in een jaar € 1.883 of minder btw.
•U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw, zoals het regelmatig boeken van de ontvangsten en het bewaren van uw facturen.
•Uw onderneming is in Nederland gevestigd .

 

Let op!
Vanaf 1 januari 2013 kan de KOR niet langer worden toegepast door in het buitenland gevestigde ondernemers die uitsluitend in Nederland prestaties verrichten.

 

Voordelen KOR
Als u in een jaar € 1.345 of minder aan btw hoeft te voldoen, wordt u conform de KOR volledig vrijgesteld van btw. U kunt dan bij de Belastingdienst schriftelijk een ontheffing aanvragen voor de administratieve verplichtingen die horen bij een btw-administratie.

 

Let op!
Wanneer u uw aangifte inkomstenbelasting invult, moet u uw voordeel als gevolg van de KOR bij uw winst optellen.