De kredietcrisis, uw debiteuren en de deurwaarder

Het is door de kredietcrisis voor ondernemingen steeds moeilijker om rekeningen te innen die nog uitstaan. Bedrijven schakelen eerder deurwaarders in om hun geld te krijgen. Dat stelt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Om ondernemers tegemoet te komen pleit MKB-Nederland ervoor dat de overheid zorg draagt voor lagere loonkosten. Ook zouden geplande lastenverzwaringen moeten worden teruggedraaid.
Wat kunt u eventueel zelf doen?
Het is belangrijk om uw debiteurenbestand vaker door te lopen. Kijk of u geen oude vorderingen hebt openstaan. Met andere woorden: voorkom dat u de deurwaarder nodig hebt. Door sneller te reageren op trage betalers kunt u uw liquide positie verbeteren.