De toekomst van de BOF

De Hoge Raad heeft op 22 november 2013 in de proefprocedures over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) bepaald dat met de BOF geen ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt tussen ondernemingsvermogen en beleggings- of privévermogen. Ondanks dat Staatssecretaris Wiebes met deze uitspraken in zijn gelijk is gesteld, wil hij de BOF wijzigen.Hij geeft aan dat hij dit laat onderzoeken. Gedacht wordt aan een lager vrijstellingspercentage of een betalingsregeling. In de praktijk is fel gereageerd op zijn voornemen. Staatssecretaris Wiebes wil dan ook niet te hard van stapel lopen en laat de BOF deze kabinetsperiode nog voor wat het is.

Tip
Denkt u binnen een korte periode om via schenkingen uw onderneming over te dragen? Wees dan de komende ontwikkelingen voor en haal deze bedrijfsopvolgingen naar voren. U bent er dan zeker van dat u van de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteit kan profiteren.