De voordelen van de RDA en WBSO

U kunt uw financiële lasten van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek).
WBSO
De WBSO brengt fiscaal voordeel met zich mee. Een WBSO beschikking geeft namelijk recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting/ premie volksverzekeringen op de loonkosten van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten . Deze vermindering bedraagt in 2014:

• 35% van de aan projecten toerekenbare loonsom tot € 250.000 (1e schijf);
• 14% vanaf de 2e schijf (€ 250.000 en hoger);
• voor starters geldt een percentage van 50% van de S&O-loonsom;
• het forfaitair uurloon blijft € 29 en is twee jaar geldig;
• het werkelijke S&O uurloon wordt vanaf 2013 afgerond naar boven op € 1;
• het plafond per onderneming bedraagt € 14 miljoen.
Let op
Zelfstandigen die in een kalenderjaar tenminste 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk besteden, komen in aanmerking voor een vaste aftrek voor de inkomstenbelasting. Deze aftrek voor zelfstandigen bedraagt in 2014 € 12.310. Voor startende zelfstandigen is er een aanvullende aftrek van € 6.157. Een zelfstandige die personeel in dienst heeft, kan zowel in aanmerking komen voor de vermindering van de afdracht van loonheffing voor het personeel, als voor een eigen aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.
Het budget voor de WBSO 2014 bedraagt € 756 miljoen.
RDA
De RDA voorziet, in aanvulling op de WBSO, in een extra fiscale aftrek in de vennootschapsbelasting (VPB) of inkomstenbelasting (IB) voor overige kosten (S&O-exploitatiekosten) en uitgaven (S&O-investeringen). De hoogte van de RDA-aftrek van de ondernemer wordt bepaald door de grondslag – de som van de kosten en uitgaven voor S&O (niet zijnde loonkosten) – te vermenigvuldigen met het RDA-percentage. Het RDA-percentage is voor 2014 vastgesteld op 60%. Dit komt overeen met een nettovoordeel van 15% bij een tarief van de VPB van 25%.
Het budget voor de RDA 2014 bedraagt € 302 miljoen.