Deeltijd-WW ook per werknemer

Het is voor bedrijven-in-zwaar-weer inmiddels mogelijk geworden om met individuele werknemers afspraken te maken over korter werken via de deeltijd-WW, wanneer de vakbonden zich op oneigenlijke gronden blijven verzetten.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de vakbonden weigeren in te stemmen met een deeltijd-WW-regeling omdat een werkgever het inkomen niet wil aanvullen tot honderd procent.Aan de andere kant mogen werkgevers een verzoek om loonaanvulling ‘niet op voorhand’ afwijzen. Werkgevers en vakbonden bereikten dit compromis in de Stichting van de Arbeid. Als werkgevers en vakbonden er op bedrijfsniveau niet uitkomen, moet dit worden gemeld bij het Meldpunt deeltijd-WW bij het Ministerie van Sociale Zaken.

Tijdelijk minder werk
De regeling deeltijd-WW bestaat sinds april en is bedoeld voor bedrijven die door de economische crisis minder werk hebben. Zij kunnen personeel tijdelijk minder laten werken. De ondernemer betaalt alleen salaris over de gewerkte uren, voor de overige uren krijgen werknemers een WW-uitkering. Voordeel is dat een werkgever zijn (vak)mensen niet hoeft te ontslaan. Hij heeft hen namelijk weer nodig als het economisch beter gaat. Na afloop van de deeltijd-WW mag de werkgever de werknemer drie maanden lang niet ontslaan. Gebeurt dit toch, dan moet de werkgever uitkeringsgeld terugbetalen aan UWV WERKbedrijf. Het is dus belangrijk een deeltijd-WW-aanvraag zorgvuldig voor te bereiden.