Deeltijd-WW verlengd tot april 2010

Minister Donner en Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben in december 2009 aangegeven de deeltijd-WW te willen verlengen tot 1 april 2010.  Zolang er nog geld over is, is het mogelijk dat bedrijven tot die datum gebruikmaken van de regeling. In eerste instantie was het de bedoeling dat de deeltijd-WW-regeling 1 januari 2010 zou stoppen.

Met de deeltijd-WW kan worden voorkomen dat werkgevers nu door de crisis vakkrachten moeten ontslaan, terwijl ze die straks bij een aantrekkende vraag door economisch herstel weer hard nodig hebben.

Het gebruik van de deeltijd-WW is de laatste tijd meegevallen. In het begin was de vraag onverwacht groot, maar sinds de aangescherpte criteria van juli 2009 doen bedrijven een minder groot beroep op de regeling. In december waren er 3.800 bedrijven die voor 40.000 werknemers gebruikmaakten van de deeltijd-WW.