Denk in 2012 nog aan uw studiekosten

Vanaf 1 januari 2013 is de drempel voor studiekosten verlaagd naar € 250. U kunt dus de kosten die u in 2013 maakt voor studie vanaf dat bedrag in aftrek brengen.De aftrek van studiekosten wordt echter wel beperkt tot de verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van opleiding of studie. Denk hierbij aan: lesgeld, examengeld en de door het onderwijsinstituut verplicht gestelde leermiddelen.

 

Tip!
U kunt alleen nog in 2012 computers, laptops en bijbehorende randapparatuur als printers en scanners als studiekosten in aftrek brengen. Per 1 januari 2013 zijn deze van aftrek uitgesloten.