Denk ook aan RDA

Indien u aan speur- en ontwikkelingswerk doet, kunt u naast de WBSO ook gebruik maken van de RDA (Research en Development Aftrek). Met de RDA krijgt u een extra aftrekpost van 40% van de S&O-kosten waarvoor u een RDA-beschikking heeft.De extra aftrek geldt bijvoorbeeld voor kosten van prototypes, proefopstellingen of onderzoeksapparatuur. Per 1 januari 2013 wordt het RDA percentage verhoogd van 40% naar 54%.

 

Let op!
Het kan verstandig zijn uw investeringen in speur- en ontwikkelingswerk even uit te stellen tot 2013 om zo in aanmerking te komen voor een grotere extra aftrekpost.

 

Wat brengt de toekomst?
Uit het Regeerakkoord blijkt dat de fiscale innovatieregelingen zullen worden beperkt. In 2014 wordt er in totaal € 93 miljoen bezuinigd op de RDA, de innovatiebox en de WBSO. Dit bedrag loopt op naar € 160 miljoen in 2015 e.v. Dit kan betekenen dat het RDA percentage in 2014 weer wordt verlaagd. Het is dus raadzaam om in 2013 investeringen in speur- en ontwikkelingswerk te doen.