DGA onderbouw uw netto onkostenvergoeding!

Menig directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een netto onkostenvergoeding van zijn B.V.

Onlangs heeft de Hoge Raad hierover een belangrijk arrest gewezen, met als conclusie, dat zonder deugdelijke onderbouwing vooraf de onkostenvergoeding als loon moet worden aangemerkt .

Onderstaand treft u een overzicht aan waar wij al een aantal soorten onkosten opgesomd hebben. Wij adviseren iedere DGA om zijn netto onkostenvergoeding op schriftelijke wijze te onderbouwen en te specificeren. Deze onderbouwing dient u te bewaren in uw loondossier. Verder is het raadzaam om gedurende een periode van drie maanden uw werkelijk gemaakte kosten bij te houden en de betaalbewijzen te verzamelen. Bij een toekomstige boekenonderzoek kan daarmee de hoogte van uw onkostenvergoeding onderbouwd worden.

Een onkostenvergoeding sluit overigens declareren uit. Wanneer u behalve de onkostenvergoeding ook de gemaakte kosten declareert leidt tot discussie en mogelijk ook correcties. Wij raden u aan dit niet te doen.

Alleen met een behoorlijke onderbouwing wordt u niet geconfronteerd met correcties, naheffingen en boeten. Voor de onderbouwing kan het volgende overzicht worden gehanteerd.

kostencategorie
bedrag (schatting)
parkeren, zakelijk en privé (alleen als autobijtelling van toepassing is)
……
veerpont, tol, zakelijk en privé(alleen als autobijtelling van toepassing is)
……
wassen auto (alleen als autobijtelling van toepassing is)
……
lidmaatschap ANWB, routemobiel (alleen als autobijtelling van toepassing is)
……
zakelijke taxikosten
……
consumpties en maaltijden onderweg
……
zakelijke gesprekken privé telefoon (niet abonnementskosten)
……
zakelijke emails vanuit privé computer
……
kleine zakelijke aanschaffingen
……
kleine zakelijke aanschaffingen betaald met privé creditcard (niet in administratie verwerkt)
……
consumpties ontvangen relaties in woning
……
representatie en geschenken
……
wassen werkkleding, wassen handdoeken
……
woonwerkverkeer en zakelijke ritten in privé-auto € 0,19 per km (indien meer kms per jaar dan, zeg, 2.000 op declaratiebasis)
……
woonwerkverkeer en zakelijke ritten in privé-fiets, privé-motor € 0,19 per km (indien meer kms per jaar dan, zeg, 2.000 op declaratiebasis)
……
geringe privé betaalde vergoeding meewerkende kinderen (maximaal per jaar, zeg, € 250), indien hoger: werkelijke kosten
……
totaal
……