DGA recht op ww-uitkering

Komt een DGA, die ontslagen wordt, in aanmerking voor een ww-uitkering? De Hoge Raad vindt onder omstandigheden van wel.


  1. Casus

    DGA houdt 48% van de aandelen in de BV, terwijl zijn dochter 26% van de aandelen in handen had. De overige 26% van de aandelen was in handen van een derde. De DGA wordt ontslagen en klopt bij het UWV aan voor een ww-uitkering.

Het UWV weigert toekenning van een ww-uitkering omdat de hij volgens het UWV als DGA wordt gezien. Een DGA is immers niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en heeft dus ook geen recht op een WW-uitkering.


DGA wel of geen werknemer

Een DGA kwalificeert niet als werknemer indien:
•de DGA (al dan niet gezamenlijk met zijn echtgenoot) ten minste 50% van de aandelen bezit of;
•aangewezen bloed- of aanverwanten ten minste 2/3 van de aandelen bezitten.
Uit de toelichting bij deze regeling blijkt dat daarmee de situatie wordt beoogd dat “de directeur en/of zijn familieleden tot en met de derde graad” ten minste 2/3 deel van de aandelen houdt. Het UWV beroept zich op deze toelichting. De DGA heeft samen met zijn dochter 74% van de aandelen in de BV. Dat is meer dan 2/3 deel, dus is hij als DGA voor de werknemersverzekeringen aan te duiden.
Volgens de Hoge Raad blijkt niet uit de “bewoordingen en systematiek” van de bepaling, dat
het aandelenbezit van een bloed- en aanverwant bij het aandelenbezit van de bestuurder moeten worden opgeteld, zoals de toelichting doet vermoeden. De DGA heeft dus wel degelijk recht op een ww-uitkering.