Dien een verzoek om middeling in

Voor de ondernemer

Als ondernemer kunt u zeker in deze tijden te maken krijgen met wisselende jaarinkomsten.U kunt de Belastingdienst verzoeken de geheven inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over uw inkomen uit werk en woning in box 1 van drie opeenvolgende hele kalenderjaren te middelen.

 

Hierbij wordt de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de 3 kalenderjaren herberekend op basis van het gemiddelde inkomen. Is de herberekende belasting- en premiedruk lager dan de opstelsom van de eerder over die jaren vastgestelde belasting- en premiebedragen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een teruggave.

 

Let op!
Het middelingsverzoek is alleen interessant bij sterk wisselende inkomens. Het middelingsverzoek moet u indienen binnen zesendertig maanden nadat alle drie de aanslagen onherroepelijk vaststaan. U mag wel zelf het middelingstijdvak kiezen. Kalenderjaren kunt u daarbij maar één keer in een middelingstijdvak betrekken.

 

Tip!
Wordt u met sterk wisselende inkomsten geconfronteerd? Middeling kan u dan een financieel voordeel opleveren. De belastingteruggave wordt verleend indien en voor zover het verschil tussen de eerder vastgestelde en herrekende belasting- en premiedruk meer dan € 545 bedraagt. Kortom: de eerste € 545 krijgt u helaas niet terug!