Dien uw aangifte op tijd in!

U bent verplicht om de aangifte inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB) op tijd in te dienen. Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst een boete opleggen.

De staatssecretaris wil het boetebeleid meer stroomlijnen. Voorstel is om een standaardboete in te voeren voor het niet doen van aangifte. Voor de IB aangifte zal die boete € 344 gaan bedragen. Dat is 7% van het wettelijke maximum van € 4.920. Voor de VPB wordt de standaardboete 50% van het maximum, dus € 2.460. Het verschil tussen een eerste en tweede verzuim zal vervallen, maar er komt wel een uitzondering voor hardleerse belastingplichtigen.

 

Losse boete
U kunt binnenkort ook een losse boete ontvangen. Verwachting is dat dit in de loop van 2014 geïntroduceerd gaat worden. Dit betekent dat een verzuimboete niet langer gelijktijdig met de aanslag hoeft te worden opgelegd. Dit systeem heeft als groot voordeel dat u na ontvangst van de losse boete alsnog uw aangifte kunt indienen.

 

Tip
Dien na ontvangst van een losse boete alsnog aangifte in. Dat kan namelijk voor de fiscus een reden zijn om de boete te matigen. Voor de IB betekent dit dat er nog een boete overblijft van € 49 en voor de VPB € 246.