Digitaal gezamenlijke taxatie aanvragen

Staat de waarde van een onroerende zaak ter discussie of wilt u vooraf zekerheid en zo een discussie voorkomen? Vraag in dat geval een gezamenlijke taxatie aan. Een taxateur van de Belastingdienst en een taxateur van belastingplichtige bepalen dan gezamenlijk de waarde van de onroerende zaak.
Tot voor kort kon deze aanvraag alleen schriftelijk worden gedaan door het ‘Aanvraagformulier gezamenlijke taxatie onroerende zaak’ naar de Belastingdienst te Heerlen te sturen. Sinds 3 maart jl. kunt u dit formulier ook mailen naar gezamenlijketaxatie@belastingdienst.nl. Let wel, een gezamenlijk taxatie kan niet in alle gevallen worden aangevraagd.

De gezamenlijke taxatie kan worden aangevraagd onder de volgende voorwaarden:

– Er wordt of er is een onroerende zaak overgedragen tussen belastingplichtige en een gelieerde partij.
– Er is een verschil van inzicht over de waarde van de onroerende zaak of dat verschil van inzicht kan ontstaan.
– De gezamenlijke taxatie wordt namens alle belanghebbenden gedaan.

Let op

  • Er kan geen gezamenlijke taxatie worden aangevraagd voor de verkoop van een onroerende zaak aan een derde.