Digitaal procederen bij de kantonrechter

Om een civielrechtelijke procedure te versnellen kunt u binnenkort, samen met de tegenpartij, het geschil digitaal aan de eKantonrechter voorleggen. U hebt geen advocaat nodig. U dient uw processtukken digitaal in via het Digitaal loket rechtspraak. Binnen zes weken krijgt u een uitspraak. U kunt uw zaak nog ook steeds mondeling bij de kantonrechter toelichten. Dan krijgt u binnen acht weken een uitspraak.

Let op
De proef is kleinschalig begonnen met zaken die door rechtsbijstandverzekeraars worden aangeleverd. In het voorjaar van 2014 wordt de eKantonrechter toegankelijk voor anderen, waaronder burgers, bedrijven en advocaten. Het wordt dan ook mogelijk om digitaal de griffiekosten te betalen.