Doe aangifte schenkbelasting voor 1 maart 2015!

Indien u als kind in 2014 een schenking van meer dan € 5.229 heeft ontvangen, dan dient u daarvan vóór 1 maart 2015 aangifte te doen. U dient (juist) ook aangifte te doen indien u gebruikmaakt van een verhoogde vrijstelling. Denk hierbij onder andere aan de voor het jaar 2014 éénmalig verhoogde vrijstelling tot € 100.000 voor de aanschaf of verbouwing van de eigen woning of voor de aflossing van een eigen woningschuld. Heeft u in 2014 een schenking ontvangen voor de verbouwing van uw woning, dan dient de schenking uiterlijk in 2016 besteed te zijn aan die verbouwing.

De aangifte voor de schenkbelasting kan achterwege blijven ingeval de schenking aan een kind niet meer bedraagt dan € 5.229, ingeval de ontvangen schenking van een derde (niet ouder) niet meer bedraagt dan € 2.092 en bij schenkingen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een sociaal belang beogende instelling (SBBI).