Doe eerst de uitkeringstoets bij winstuitkering!

U mag per 1 oktober 2012 alleen winst laten uitkeren via uw BV indien de financiële positie van de BV dit toelaat. Waarom is deze regel in het leven geroepen? Deze regel geldt ter bescherming van crediteuren. Hoe dient u aan te tonen dat de financiële positie van uw BV het toelaat?Door middel van een zogenaamde uitkeringstoets, waarmee u aantoont of u na een winstuitkering nog steeds aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen. Het is dus volgens het nieuwe BV-recht verplicht een uitkeringstoets uit te voeren voordat er winst kan worden uitgekeerd.

 

Hoe voert u de uitkeringstoets uit?
U dient eerst te bepalen of er voldoende vrije ruimte aanwezig is voor uitkeren van winst. Het eigen vermogen van de BV moet ook na uitkering van de winst groter zijn dan het zogenaamde gebonden vermogen (wettelijke en statutaire reserves) in de vennootschap.

 

Test vervolgens of de BV ook na de uitkering kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. De vennootschap moet na de uitkering nog genoeg geld overhouden om aan de financiële verplichtingen ten opzichte van haar schuldeisers te kunnen blijven voldoen. Houd hierbij vooral rekening met de waarde in het economisch verkeer van pensioen- en/of stamrechtverplichtingen, investerings- en aflossingsverplichtingen en mogelijke claims. Hiervoor heeft u een commerciële berekening van de verplichtingen nodig.

 

Wat gebeurt er bij een winstuitkering zonder toets?
Indien u toch tot goedkeuring van een besluit tot winstuitkering overgaat dan wordt u daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de winstuitkering is ontstaan inclusief de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering.

 

Let op!
De uitkeringstoets geldt voor zowel bestaande als na 1 oktober 2012 opgerichte BV’s. U dient de uitkeringstoets niet alleen bij uitkering van winst, maar ook bij andere vormen van uitkering aan aandeelhouders uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld inkoop, intrekking of afstempeling van eigen aandelen door de BV.