Doe tijdig aangifte voor de schenkbelasting

Indien u als kind in 2015 een schenking van meer dan € 5.277 heeft ontvangen, dan dient u daarvan vóór 1 maart 2016 aangifte te doen. U dient (juist) ook aangifte te doen indien u gebruikmaakt van een verhoogde vrijstelling. Denk aan de eenmalige schenking van ouders aan kinderen (of hun partners) die ouder zijn dan 18 en jonger dan 40 jaar. Deze eenmalige schenking bedroeg maximaal € 25.322 in 2015. Daarnaast kon in 2015 aan deze kinderen – in plaats van de eenmalig verhoogde schenking – ook een extra verhoogde eenmalig vrijgestelde schenking worden gedaan van maximaal € 52.752. Zij moeten de schenking dan wel gebruiken voor de eigen woning of voor een dure studie.