Doorschuifregeling fiscaal gunstiger voor gehuwden

Stelt u een pand of andere vermogensbestanddelen ter beschikking aan uw onderneming en hebt u trouwplannen?Fiscaal gezien wordt dit in 2011 voordeliger. Er komt namelijk een doorschuifregeling voor boedelmenging door een huwelijk in gemeenschap van goederen.

Nu is het nog zo dat bij een huwelijk meteen moet worden afgerekend over de helft van de stille reserves van het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel. De terbeschikkingstelling gaat namelijk door het huwelijk voor de helft over naar de echtgenoot. Deze 50%/50%-toerekening van ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen bij een gemeenschap van goederen is echter dit jaar door de Hoge Raad terzijde gesteld. De Hoge Raad heeft beslist dat het standpunt van de fiscus onjuist is en dat het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel moet worden toegerekend aan de echtgenoot die daarover bestuursbevoegd is.

Vanaf 2011 wettelijke norm
Om het arrest van de Hoge Raad te repareren wordt de 50%/50%-toerekening vanaf 2011 de wettelijke norm. In verband hiermee is besloten om de nieuwe doorschuifregeling in te voeren. Vanaf 2011 kunt u dus trouwen zonder dat dit direct heffing van inkomstenbelasting over het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel tot gevolg heeft.