Drempel EIA, MIA en VAMIL omhoog

Wanneer u milieuvriendelijk onderneemt, zijn er diverse interessante fiscale regelingen zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Toets of u dit jaar nog in aanmerking komt voor de EIA, MIA en VAMIL . Vanaf 1 januari 2014 gaat de drempel van  de EIA, MIA en Vamil omhoog. Investeringen met een waarde van minder dan € 2500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking voor de EIA, MIA en VAMIL.

Let op
Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) blijft een drempel gelden van € 450.

 

Tip
Beoordeel of u in 2013 optimaal gebruik kunt maken van de (iets) hogere investeringsnorm voor de EIA, MIA en Vamil.