Drempelbedrag intracommunautaire leveringen verlaagd

Sinds 1 januari 2016 moeten Nederlandse ondernemers die in een kwartaal voor meer dan € 50.000 aan goederen leveren aan ondernemers in andere EU-lidstaten, maandelijks een opgaaf ICL indienen in plaats van een kwartaalaangifte. Vorig jaar moest dit bij een drempelbedrag van € 100.000. Levert u goederen aan afnemers in een ander EU-land en wordt bij de opgaaf ICL over het eerste kwartaal van 2016 het drempelbedrag van € 50.000 overschreden, dan moet u maandelijks een opgaaf  ICP doen in de 12 maanden volgend op het eerste kwartaal.
Controleer of de verlaging van het drempelbedrag ook voor u betekent dat u voortaan verplicht maandelijks een opgaaf ICL moet indienen en pas hierop uw administratie aan.