Duidelijkheid over DGA-pensioen nog ver te zoeken

Op 1 juli jl. verscheen er een brief van staatssecretaris Wiebes waarin hij oplossingsrichtingen aangeeft voor het pensioen in eigen beheer. Als u denkt dat u daarmee als DGA meer duidelijkheid krijgt over de vraag wat u nu het beste kunt doen met uw pensioen in eigen beheer, dan komt u bedrogen uit. De staatssecretaris draagt twee alternatieven aan: de (al in een eerdere brief bekendgemaakte) oudedagsbestemmingsreserve (OBR) en het oudedagssparen in eigen beheer (OEB).

De OBR is een regeling binnen de vennootschapsbelasting waarbij de BV jaarlijks een bedrag toevoegt aan de reserve ten laste van de winst. Met de opgebouwde pensioenpot koopt u op pensioendatum een lijfrente. Tijdens de opbouwfase behoort de pensioenpot echter tot het eigen vermogen van de BV. U bent niet verplicht om de pot ook voor pensioen te gebruiken. Dat is wel het geval bij pensioenopbouw via de OEB. U bouwt deze pensioenpot op via jaarlijkse inhouding op uw loon. Deze pensioenpot komt als schuld op de balans van uw BV te staan en wordt op pensioendatum gebruikt voor de aankoop van een lijfrente.

Let op
Welk alternatief het gaat worden is onduidelijk. De staatssecretaris geeft wel een voorkeur aan voor de OEB. Tegelijkertijd acht hij het ook niet ondenkbaar dat de bestaande pensioenaanspraken blijven bestaan en worden bevroren. Ook is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren in het geval u als DGA al een pensioenuitkering van uw BV ontvangt. Het alternatief voor het pensioen in eigen beheer zou per 1 januari 2016 in werking moeten treden. Maar of dat een haalbare kaart is, is zeer de vraag.