Duitse sociale verzekeringspremies tellen niet mee bij compensatieregeling

Onlangs zijn Nederland en Duitsland overeengekomen dat de Duitse sociale verzekeringspremies niet meetellen bij de berekening van de vermindering die in Nederland wonende grensarbeiders kunnen krijgen op grond van de compensatieregeling. Deze regeling staat in het nieuwste belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland en is bedoeld voor Nederlandse inwoners die in Duitsland loon ontvangen dat daar belast is. Bent u grensarbeider in Duitsland, dan kunt u door de compensatieregeling vanaf het belastingjaar 2016 toch gebruikmaken van aftrekposten in Nederland (hypotheekrenteaftrek en persoonsgebonden aftrekposten).

Tip
U kunt echter geen gebruikmaken van de compensatieregeling als u een beroep heeft gedaan op de overgangsregeling van 1 jaar. Degene die een beroep heeft gedaan op deze regeling maakt nog 1 jaar langer gebruik van het voordeliger Duitse belastingregime.