Duurdere rechtsgang nadelig voor mkb

De gang naar de rechtbank kan flink duurder worden. Dit zal vooral de kleine ondernemer raken. De minister van Veiligheid en Justitie wil de rechtspraak per 2013 laten betalen door degenen die er gebruik van maken.

De Raad voor de rechtspraak berekende – naar aanleiding van het beoogde bezuinigingsbedrag – wat de gevolgen zullen zijn voor de hoogte van de griffierechten bij civiele en bestuursrechtspraak. Alhoewel lage inkomens gecompenseerd worden, zullen de tariefstijgingen voor bepaalde groepen burgers en bedrijven enorm zijn. Een ondernemer die een geschil met een klant via de rechter wil beslechten, moet dan € 1950 aan griffierechten betalen in plaats van € 530. Bij geschillen over kleine zaken kost dit dan € 1190 in plaats van € 110.

 

De Raad voor de rechtspraak (een bestuursorgaan voor de rechtspraak) acht invoering onwenselijk. Ook MKB-Nederland denkt dat kleine bedrijven hierdoor van incasso door de rechter zullen afzien.