Eerste Kamer akkoord met fiscaal crisispakket

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het fiscaal stimuleringspakket. Een overzicht van de maatregelen en de ingangsdata (sommige treden in werking met terugwerkende kracht).

Het gaat om de volgende maatregelen:

Per 1 januari 2009
Verlaging van het MKB-tarief in de tweede schijf van de vennootschapsbelasting naar 20% voor de jaren 2009 en 2010.
Verruiming van de faciliteiten voor speur- en ontwikkelingswerk.
Het budget voor de WBSO wordt verhoogd met € 150 miljoen per jaar voor 2009 en 2010. Het totale budget voor de WBSO komt uit op € 625 miljoen in 2010.

Per 1 juni 2009
Toepassen van de energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiebesparing in huurwoningen. De kosten van investeringen zijn voor maximaal € 15.000 aftrekbaar tegen 44%. De maatregel geldt voor 2009 en 2010 en er is bijna € 280 miljoen beschikbaar.

Per 1 juli 2009
Verlaging van de tarieven van de vliegbelasting naar nul.
Dit betekent in de praktijk dat per 1 juli niemand meer vliegbelasting betaalt.

Verlaagd btw-tarief voor isolatiewerkzaamheden.
Dak-, muur- en vloerisolatie van woningen ouder dan twee jaar vallen onder het verlaagde btw-tarief van 6%. Voor dubbel glas zal een subsidieregeling worden ingesteld door de minister van Wonen, Wijken en Integratie.

Btw-afdracht per kwartaal in plaats van per maand, met ingang van het derde kwartaal.
Ondernemers krijgen de keuze om de betaling van hun btw-afdracht uit te stellen. Deze maatregel betekent een liquiditeitsimpuls voor het bedrijfsleven van enkele miljarden euro. Ondernemers zijn per brief door de Belastingdienst op de hoogte gesteld.

Per 2 juli 2009
Verhoging van de (vergrijp)boete op het niet aangeven van box 3 inkomen tot maximaal 300 % .
Dit betekent dat zwartspaarders zwaarder beboet kunnen worden.

Per 1 januari 2010
Verhoging van de eerste schijf in de energiebelasting op aardgas met € 0,19.

Het beperken van de inkeerregeling tot twee jaar na aangifte.
Inkeerders krijgen maximaal twee jaar de kans om boetevrij hun zwart gespaarde vermogen uit zichzelf aan te geven.