Eerstedagsmelding wordt afgeschaft. Maar wanneer?

Op Prinsjesdag werd gemeld dat het kabinet de eerstedagsmelding wil afschaffen. Dit in het kader van een offensief om de regeldruk te verminderen.

De eerstedagsmelding houdt in dat een bedrijf een nieuw personeelslid uiterlijk op de eerste werkdag aanmeldt bij de Belastingdienst, op straffe van een boete.

Afhankelijk van risicoanalyse
De bekendmaking van afschaffing werd goedkeurend ontvangen, want de eerstedagsmelding is voor veel werkgevers een doorn in het oog. De plannen hebben echter nog geen officiële vorm gekregen. Het is al wel duidelijk dat het in eerste instantie om een versoepeling zal gaan.

De verplichte eerstedagsmelding voor alle bedrijven wordt vervangen door een selectieve aanpak op basis van een risicoanalyse. Het kabinet wil zo voorkomen dat de aandacht voor het opsporen van zwartwerken en illegale arbeid verslapt.