Eigen aangifte faillietverklaring kan kosten besparen

Voor de ondernemer

Faillissementen worden in de praktijk doorgaans aangevraagd door een of meerdere schuldeisers. Het is ook mogelijk om zelf uw faillissement aan te vragen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Zelf aanvragen
Bent u niet meer in staat uw schulden te betalen? Dan kunt u zelf de rechtbank verzoeken u failliet te verklaren. Dit kunt u doen door middel van het formulier “Eigen aangifte faillietverklaring”. Dit formulier helpt u met het opstellen van een faillissementsaanvraag voor uzelf of het bedrijf dat u vertegenwoordigt. Doordat u het dus allemaal zelf doet, bespaart u hoge advocaatkosten.

 

Aanvraag door schuldeiser
Als er ten minste twee schuldeisers zijn, kan het faillissement ook worden verzocht door één of meerdere schuldeisers. Wordt het faillissement aangevraagd door een schuldeiser dan moet het verzoekschrift wel ingediend en ondertekend worden door een advocaat.

 

Wat gebeurt er na de aanvraag?
Bij een faillissement stelt de rechter een curator aan. U blijft wel ondernemer, maar de curator gaat het beheer voeren over uw bedrijf vanaf de dag dat het faillissement wordt uitgesproken. U verliest dus uw bevoegdheid om uw bedrijf te beheren. Dit betekent dat de curator kan besluiten uw bedrijf meteen te liquideren of het bedrijf nog een tijd voort te zetten.

 

Let op!
Wilt u na uw faillissement opnieuw als ondernemer starten? Let er wel op dat uw oude schuldeisers, ook de Belastingdienst, weer bij u kunnen aankloppen voor de schulden die u nog niet hebt betaald.