Eigen risicodrager WIA: ja of nee?

De WAO is vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Speerpunt van de WIA is het ‘werken naar vermogen’. Oftewel: het gaat niet om wat je niét meer kan, maar om wat je nog wél kan.
Eigenrisicodragerschap
Voor een ondernemer blijft het onder de nieuwe WIA mogelijk om te kiezen voor eigenrisicodragerschap (ERD-schap). Dat betekent dat de ondernemer zelf de arbeidsongeschiktheidspremie betaalt van werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering, in plaats van het UWV. Daar staat tegenover dat de ondernemer hiervoor geen premies hoeft te betalen.

Geen no-riskpolis meer
Dat kan een voordeel zijn, vooral als er in uw bedrijf een laag ziekteverzuim is. Het is wel belangrijk dit vooraf goed te overwegen. Een nadeel is namelijk dat u niet meer in aanmerking komt voor een no-riskpolis als u voor het ERD-schap kiest. Bovendien blijft u verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers, ook als deze al bij u uit dienst zijn.

Bij de keuze voor het ERD-schap spelen diverse factoren en omstandigheden een rol:
–          Hoe lang duurt het ERD-schap?
–          Zijn er sancties als een werknemer zijn re-integratieverplichtingen onvoldoende nakomt?
–          Kan het ERD-risico worden herverzekerd bij een private verzekeraar en wat betekent dit voor de uitvoering?
–          Gaat het ERD-schap over op een koper in geval van een overgang van onderneming?

Kortom: het loont zeker de moeite om de plussen en minnen met uw adviseur eens tegenover elkaar te zetten.