Eigen WOZ-beschikking

Stel u heeft een woning gekocht of geërfd, maar u bent vergeten tegen de te hoge WOZ-waarde bezwaar te maken of de bezwaartermijn is al verstreken. Moet u dan wachten tot u een nieuwe WOZ-beschikking krijgt, voordat u bezwaar kunt maken? Nee, dat hoeft niet.U kunt als nieuwe eigenaar een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen, waartegen u bezwaar kunt maken. Er is geen termijn verbonden aan het opvragen van deze beschikking. Deze krijgt een nieuwe dagtekening. U moet dan binnen zes weken het bezwaar indienen. Ook als u geen eigenaar van de woning bent geworden maar wel een nieuwe belanghebbende, kunt u op uw eigen naam een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen.
U bent bijvoorbeeld een nieuwe belanghebbende als u erfgenaam bent, maar de goederen van de nalatenschap, waaronder een woning, zijn overgegaan op uw langstlevende ouder. U heeft dan ter grootte van uw erfdeel een overbedelingsvordering op deze ouder. Heeft uw ouder geen bezwaar gemaakt tegen de te hoge WOZ-waarde, dan kunt u dat alsnog doen. U heeft immers belang bij de WOZ-waarde omdat deze mede de omvang van uw overbedelingsvordering bepaalt. Dat heeft onze hoogste rechter, de Hoge Raad, onlangs beslist. U vraagt op uw eigen naam een WOZ-beschikking aan, waartegen u binnen zes weken bezwaar moet maken.