Eigenwoningforfait verhoogd

Het eigenwoningforfait is per 1 januari 2014 met 0,1 % naar 0,7 % gestegen. Dit betekent dus dat de woningbezitter meer inkomensbelasting gaat betalen (dat is een tariefsverhoging van 17%). De verhoging van het eigenwoningforfait komt door de gebruikelijke, jaarlijkse indexering gebaseerd op de ontwikkeling van de huizenprijzen en de huren. Het afgelopen jaar zijn de huizenprijzen met 5% gedaald, terwijl de huren met hetzelfde percentage juist stegen.

Ophef over verhoging
De Vereniging Eigen Huis heeft aangegeven, gezien de economische tijden, niet blij te zijn met deze lastenverzwaring. Ze stellen daarom voor het eigenwoningforfait te bevriezen en na te denken over een nieuwe manier van berekenen. Het is de vraag of de staatssecretaris daarin meegaat.