Eigenwoninglening afsluiten bij bv

Bent u dga en heeft u overtollige liquide middelen in uw bv? Dan kan het voor u aantrekkelijk zijn om een eigenwoninglening af te sluiten bij de bv.

Wat zijn de fiscale voordelen hiervan?
U kunt als dga de rente ten laste van uw inkomen in box 1 onderbrengen tegen maximaal 52%, terwijl de bv hierover 20-25% vennootschapsbelasting is verschuldigd. Rekening houdend met de aanmerkelijk belangclaim van 25% bedraagt de totale belastingdruk dan 40-43,75%. Vanuit tariefoogpunt kan het interessant zijn de rente zo hoog mogelijk vast te stellen. In de regel accepteert de Belastingdienst een rente die ook banken in rekening zouden brengen.

 

Let op
Is de lening na 1 januari 2013 afgesloten? Dan moet de dga gegevens over de eigenwoninglening doorgeven aan de Belastingdienst. Indien dit niet gebeurt dan heeft de dga geen recht op renteaftrek.