Eigenwoningregeling geldt voor combinatie van erfpacht- en opstalrecht

Voor de dga en de particulier

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de eigenwoningregeling van toepassing is op de combinatie van een erfpachtrecht op de grond en een (afhankelijk) opstalrecht op de woning.Dit betekent dus dat de periodieke betalingen uit hoofde van beide zakelijke rechten (canon respectievelijk retributie) aftrekbaar zijn onder de hypotheekrenteaftrekregeling.

 

Wat was in deze zaak het geval? Een dga en zijn echtgenote hadden een erfpachtrecht gevestigd op de grond van de bv. Daarnaast was sprake van een (afhankelijk) opstalrecht ter zake van de woning. De dga en zijn echtgenote betaalden canon respectievelijk retributie voor deze rechten aan de bv. Zij brachten deze bedragen in aftrek.

 

Wat betekent deze uitspraak voor u?
Een goed opgezette en reële erfpachtstructuur kan u (fiscaal) voordeel opleveren.