Einde aftrek buitenlandse boetes

In het Belastingplan 2015 zal een wetsvoorstel worden opgenomen waarin wordt geregeld dat buitenlandse boetes niet langer in aftrek mogen worden gebracht. Door deze wijziging is er niet langer een onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse boetes. Alle geldboetes zijn in principe uitgesloten van de aftrek van de winst.
Uitzondering

Er gaat mogelijk nog een uitzondering gelden voor buitenlandse boetes bij vergrijpen die in Nederland niet bekend zijn en waarvan de strafbaarheid strijdig is met de Nederlandse rechtsorde. Datzelfde is het geval als er geen behoorlijke rechtspleging in het buitenland is geweest. De boete is dan toch aftrekbaar op basis van de hardheidsclausule.