Einde kindgerelateerde regelingen inkomstenbelasting

U kunt per 1 januari 2015 geen beroep meer doen op drie kindgerelateerde regelingen in de inkomstenbelasting: de aftrek levensonderhoud kinderen, de ouderschapsverlofkorting en de verschillende regelingen voor alleenstaande ouders (waaronder de alleenstaande ouderkorting).