Enkele aandachtspunten op pensioengebied

Wist u dat:
* Er nog al wat verandert met betrekking tot de ingangsdatum van de AOW. Rutte-Asscher voornemen: versnelling ten opzichte van eerder uitgangspunt.Bijvoorbeeld geboren ná 30-04-1954, ingang op 67.
* Dat het wettelijk verplicht is iedere jaar een actuariële berekening te (laten) maken met betrekking tot de reserve Eigen Beheer, ook met betrekking tot een eventuele stamrechtverplichting in de uitkeringsfase.
* Dat de pensioenrichtleeftijd al op 01-01-2014 omhoog gaat naar 67 jaar.
* De opbouwpercentages en de franchise ook gaan wijzigen.
* Dat hierdoor alle pensioenbrieven moeten worden aangepast en alle pensioenberekeningen opnieuw moeten worden gemaakt, vóór 1 januari 2014!
* Wanneer uw pensioentoezegging niet voldoet aan de wettelijke eisen, wordt de hele pensioen aanspraak belast met 72%.

Kortom, genoeg redenen voor u om deze zaken eens goed tegen het licht te houden om onaangename (financiële) verassingen te voorkomen.