Enkele aangekondigde belastingmaatregelen

De voorgenomen echte belastingherziening blijft nog even uit, maar de staatssecretaris heeft wel enkele belastingmaatregelen aangekondigd. Het gaat om de volgende lastenverlichtingen:

• verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag met elk € 50;
• een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers aannemen met een loon van ongeveer het minimumloon;
• verhoging van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer € 50.000;
• verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf met ongeveer 2%;
• verhoging van inkomensgrens met € 8.000 voor de hoogste tariefschijf van 52%.

Deze maatregelen worden medegefinancierd door de volledige afbouw van de algemene heffingskorting.