Er komt een winstbox

In het Regeerakkoord is opgenomen dat per 1 januari 2015 een winstbox zal worden ingevoerd. Een winstbox kan gezien worden als een speciale box waarin het inkomen van ondernemers valt. Hierbij worden ook de zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve, meewerkaftrek, startersaftrekken en de S&O-aftrek betrokken. Het urencriterium komt dan te vervallen. De winstbox is inhoudelijk nog niet in het Regeerakkoord uitgewerkt.