Erfgenaam heeft recht op uitbetaling vakantiedagen

Erfgenamen van een overleden werknemer hebben recht op een vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen.Dat heeft de rechter in Heerenveen onlangs bepaald. Eindigt een dienstbetrekking doordat de werknemer zijn baan opzegt, dan heeft de ex-werknemer recht op uitbetaling van vakantiedagen.

Volgens de rechter geldt dit ook wanneer een dienstbetrekking eindigt door het overlijden van de werknemer.