Farbo-subsidieregeling verdwijnt

De Farbo-regeling wordt afgeschaft. Op grond van die regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen voor de aanschaf van apparaten die de blootstelling van werknemers aan lawaai, gevaarlijke stoffen of lichamelijke belasting beperken.

Deze stimuleringsmaatregel wordt afgeschaft omdat ze niet effectief genoeg is. Ongeveer 70% van de werkgevers zou de genoemde apparaten ook zonder subsidie hebben aangeschaft.Bovendien kwam het geld maar in een beperkt aantal sectoren terecht. Ook past volgens de overheid een dergelijke regeling niet meer in het huidige arbobeleid, waarin werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor gezonde werkomstandigheden. Het geld dat hiermee bespaard wordt, gaat naar onderzoek naar arbeidsrisico’s.

Wilt u toch nog een aanvraag voor de Farbo-regeling indienen? Tot 1 april 2009 kunt u dit doen. Zolang het budget toereikend is, worden de subsidies toegekend.