Fiscaal voordelig investeren met MIA en Vamil

Voor de ondernemer

De overheid biedt u met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) de mogelijkheid om fiscaal voordelig te investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen.Ook wordt u de mogelijkheid geboden om innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt te brengen.

 

Door gebruik te maken van de MIA kunt u tot 36% van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst, bovenop de reguliere afschrijving. De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering willekeurig af te schrijven. Om voor de Vamil/MIA in aanmerking te komen dient het totaal aan investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan per kalenderjaar minimaal € 2.300 en maximaal 25 miljoen euro te bedragen.

 

Om welke investeringen gaat het?
Op de Milieulijst 2012 vindt u ongeveer 370 investeringen waarvoor u de MIA, de Vamil of de MIA én de Vamil kunt aanvragen. De investeringen (of bedrijfsmiddelen) die in de lijst zijn opgenomen, zijn minder milieubelastend en gaan vaak verder dan wat wettelijk is voorgeschreven. U kunt de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Vamil gelijktijdig toepassen voor bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor zowel de EIA als voor de Vamil. U kunt echter de EIA en de MIA niet gelijktijdig toepassen.

 

Let op!
U kunt per 1 januari 2012 de EIA, de MIA en de Vamil alleen nog digitaal aanvragen bij Agentschap NL. Een aanmelding op papier wordt niet geaccepteerd!