Fiscale faciliteit bij bedrijfsopvolging na overlijden verruimd

Bedrijfsopvolgers krijgen meer mogelijkheden om een onderneming grotendeels belastingvrij te erven en voort te zetten. De staatssecretaris van Financiën heeft namelijk een nieuw besluit uitgebracht, waarin hij de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit (bof) in de erfbelasting op een paar punten verruimt. Het besluit werkt terug tot en met 1 januari 2010.

In de praktijk komt het voor dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn aandelen omzet in (cumulatief) preferente aandelen. Hij doet dit als voorbereiding van de overdracht van zijn bv. Als deze preferente aandelen worden geschonken of vererven, is de bof alleen van toepassing als bij de omzetting gewone aandelen zijn uitgereikt aan een derde. Dit kan ook de bedrijfsopvolger zijn. Verder moet de verkrijger van de preferente aandelen al voor minstens 5% van het geplaatste aandelenkapitaal aandeelhouder zijn van de nieuw uitgegeven aandelen.

 

Verruiming van de bof
Vóór 1 januari 2010 was het niet verplicht om bij de omzetting in preferente aandelen tegelijkertijd gewone aandelen uit te geven. Een dga zal in die tijd dan ook geen rekening hebben gehouden met een latere invoering van deze eis. Nu mag de bof ook worden toegepast bij een overlijden op of na 1 januari 2010 als bij de omzetting vóór 1 januari 2010 geen uitgifte van gewone aandelen heeft plaatsgevonden. De staatssecretaris keurt dat nu goed.