Fiscale faciliteiten bij beëindigen onderneming

In het geval van beëindigen onderneming kunt u na de berekening de stakingswinst als volgt nog verminderen:

•Toepassen stakingsaftrek. De stakingsaftrek geldt voor de ondernemer die in het kalenderjaar winst behaalt met of bij het staken van één of meer gehele ondernemingen waaruit hij als ondernemer winst geniet. De stakingsaftrek is in 2013 gelijk gebleven, namelijk € 3.630. U mag de stakingsaftrek maar 1 keer in uw leven toepassen.

•De winst wordt tevens verlaagd door de mkb-winstvrijstelling. De mkb-winstvrijstelling stelt dus een vast percentage van de winst vrij van belasting. De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst na toepassing van de ondernemersaftrek.
Na toepassing van de bovenstaande fiscale faciliteiten zal de resterende stakingswinst belast worden in Box I tegen het progressieve tarief

Let op!

Er bestaat een mogelijkheid om directe fiscale heffing te voorkomen door gebruik te maken van de lijfrentepremieaftrek. De extra ruimte aan lijfrentepremieaftrek bij beëindiging van uw onderneming bedraagt in de volgende gevallen maximaal:

– overdrachten door ondernemers die ouder zijn dan 60 jaar en 1 maand
– overdrachten door ondernemer die 45% of meer arbeidsongeschikt is
– het staken van de onderneming door overlijden € 443.059
– overdrachten door ondernemers met een leeftijd tussen de 50 en 60 jaar
– overdrachten door ondernemers indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan € 221.537

– overige gevallen € 110.774