Fiscus steeds lastiger bij ambtshalve verzoeken om btw-teruggave. Let op btw bij oude facturen!

Voor de start van het nieuwe seizoen ruimt u uw bureau op. U komt een factuur tegen van maart 2009, waarvan u weet dat u die nog moet betalen. U doet dit dan ook direct en neemt de factuur mee voor de btw-aftrek in augustus 2009. Mag dit?

Helaas niet. De betaling natuurlijk wel, maar formeel gezien moet u de btw terugvragen in de periode dat de factuur is uitgeschreven (in het geval u geen kasstelsel mag gebruiken). Aangezien u altijd maandaangifte doet, had u de btw netjes voor 30 april op de aangifte maart moeten meenemen. Wat nu?

Werkt de fiscus altijd mee?

In principe kunt u binnen vijf jaar nog terug met uw verzoek om ambtshalve vermindering, in sommige gevallen zelfs binnen tien jaar. De fiscus is ook niet altijd een slechte partij in dezen en werkt vaak wel mee in alle redelijkheid. Toch kan de Belastingdienst uw verzoek om ambtshalve vermindering aan de kant leggen (en daar is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk). Wel kan een persoonlijk gesprek met de inspecteur, waarin u vraagt wat zijn moverende redenen zijn, wellicht een nieuw inzicht geven voor beide partijen. In bezwaar gaan kan alleen – binnen zes weken – tegen een naheffingsaanslag, teruggavebeschikking of tegen de btw-betaling die u op de aangifte heeft gedaan.

Waarom wordt de fiscus steeds lastiger?

Begin dit jaar is er echter een uitspraak geweest van de Hoge Raad (LJN : BG9874) met verstrekkende gevolgen voor zowel de Belastingdienst als voor de ondernemer. De kern van de uitspraak? De Hoge Raad heeft beslist dat de Belastingdienst niet nog een keer de ambtshalve btw kan naheffen, voor zover u per saldo een bedrag aan omzetbelasting heeft terugontvangen. Mocht er dus na onderzoek van de Belastingdienst blijken dat u ten onrechte een ambtshalve teruggaaf heeft ontvangen, dan mag de fiscus dit bedrag in veel gevallen toch niet meer terugvorderen. Zeer waarschijnlijk wordt de Belastingdienst dus – met deze uitspraak in de hand – steeds lastiger bij ambtshalve verzoeken om teruggave.

Zaak is dan ook dat u er snel bij bent met de aangifte, meteen de inkoopfacturen inboekt en ervoor zorgt dat u onder meer suppletie-aanvragen tot een minimum beperkt.