Flex-bv biedt meer mogelijkheden

Per 1 oktober zullen er dankzij de “Wet vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht” minder eisen gaan gelden bij de oprichting van een BV. Ook krijgt u meer vrijheid om uw BV naar eigen wensen in te richten. Heeft u al een BV dan krijgt u ook te maken met het nieuwe recht.

Minder eisen bij oprichting
Het minimale startkapitaal van € 18.000 bij de oprichting van een BV is straks verleden tijd. Daarnaast worden de bankverklaring bij inbreng in geld en de accountantsverklaring bij inbreng in natura ook afgeschaft. Wel blijft het verplicht om bij inbreng in natura een beschrijving op te stellen van hetgeen u heeft ingebracht. Ook moet u nog steeds naar de notaris als u een BV wilt oprichten.
Meer vrijheid bij oprichting
U krijgt meer vrijheid bij de inrichting van uw BV. Zo kunt u in de statuten meer rechten en plichten voor de aandeelhouders vastleggen. Aparte aandeelhoudersovereenkomsten zijn dan veel minder vaak nodig. Ook is het mogelijk om buiten de algemene vergadering van aandeelhouders om bepaalde besluiten te nemen. De BV kan zo sneller veranderingen doorvoeren. Een andere grote verandering is de mogelijkheid om stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uit te geven.
Let op!
Weliswaar komt de accountantsverklaring bij oprichting te vervallen maar de verklaring kan nog steeds nuttig zijn. Bijvoorbeeld als u een externe financiering nodig heeft of in overleg met de Belastingdienst.
Heeft u al een BV?
U hoeft uw statuten niet aan te passen, maar als u wilt profiteren van de nieuwe mogelijkheden, kan een statutenwijziging aantrekkelijk zijn.Extra crediteurenbescherming
Om schuldeisers van de BV voldoende te beschermen, wordt de aansprakelijkheid van het bestuur en de aandeelhouders vergroot. De BV mag geen dividend uitkeren als blijkt dat zij na de uitkering niet langer alle opeisbare schulden kan blijven betalen. Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan de dividenduitkering. Er moet een uitkeringstoets worden uitgevoerd om te kunnen bepalen of de continuïteit van de BV door de dividenduitkering niet in gevaar komt. Deze uitkeringstoets geldt ook voor bestaande BV’s. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen aansprakelijk worden gesteld.
Om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen of te beperken, is het belangrijk dat u zowel de goedkeuring als de toets en andere relevante gegevens goed bewaart.