Flink snijden in topinkomens

Vanaf 2015 zullen de inkomens van bestuurders die met belastinggeld worden betaald, drastisch omlaag gaan. De bestuurders mogen dan hooguit zoveel verdienen als een minister, in plaats van de nu geldende 130% van een ministersalaris.
Het verhaal gaat verder want in 2017 zullen de nieuwe inkomensregels niet alleen gaan gelden voor de hoogste bestuurders, maar voor alle medewerkers in de publieke en semipublieke sector.
De nieuwe regels gaan gelden voor mensen die vanaf 2015 afspraken maken over hun salaris. De overeenkomsten die voor die tijd zijn gesloten, blijven gewoon gelden. Wel proberen bewindslieden die bestuurders te overtuigen uit eigen beweging een deel van hun salaris af te staan.


Uitzondering

De normering van topinkomens in de publieke en semipublieke sector gaat niet gelden voor medisch specialisten. Meerdere Kamerleden hebben hun ongenoegen geuit over de uitzondering voor medici. Zij geven aan dat het crisistijd is en het geld dat naar de zorg gaat is van ons allemaal.