FOR wordt versoberd

U kunt vanaf 1 januari 2015 minder toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve (FOR). U kunt dan nog slechts 9.8% van de winst over een kalenderjaar toevoegen aan de FOR. Op dit moment is dat maximaal 10,9% van de winst. Daarnaast geldt er per 1 januari 2015 een maximumbedrag van € 8.640. In 2014 is het maximumbedrag nog € 9.542. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met deze versobering.

 

Let op
Per 1 januari 2015 blijft nog steeds gelden dat de FOR in principe niet hoger mag zijn dan het ondernemingsvermogen van de onderneming.